GRAND PRIX BAD OPAVA

         
Trocha historie amatérských turnajů v Opavě
Milan Selingr, Opava 17.10.2008
 
Počátky badmintonu neregistrovaných hráčů sahají do roku 1971, kdy skupinka sportovních nadšenců, kteří si chodili zacvičit do tělocvičny na Tyršův stadión v Opavě, hledala nějaký netradiční sport, kterému by se začala věnovat intenzivněji.
 
Z několika návrhů tenkrát zvítězil badminton. Začalo shánění podkladů, pravidel a vybavení, které v dobách počínající normalizace nebylo vůbec jednoduché. Kdo z dnešních hráčů pamatuje východoněmecké dřevěné rakety Germína a míčky Schwalbe? Po dvou letech amatérského pinkání, ve kterém se ale bojovalo o každý set, se rozhodla skupina kolem Petra Fejta zkusit badmintonové soutěže, to už je ale jiná kapitola, o které se můžete dočíst na stránkách SK p.e.m.a. Opava. Shodou okolností se podobným způsobem dostali k badmintonu žáci ZŠ na Leninově ulici v Opavě, kde vznikl také v roce 1971 první dětský kroužek badmintonu. I zde se odehrály první velké turnaje, i když z dnešního pohledu v dosti zajímavých podmínkách. Díky náhodě se o tomto kroužku dozvěděl právě Petr Fejt a jelikož v dobách socialismu byla výchova mládeže na prvním místě :-), musel mít každý oddíl, který chtěl startovat v soutěži i družstvo žáků nebo dorostenců. A tak se k založení oddílu dostali i žáci tohoto kroužku Milan Selingr a Viktor Šebesta.
 
Již v dobách počátků závodního badmintonu chodilo do zmiňovaného oddílu mnoho rekreantů, kteří trénovali především na to, aby mohli oslňovat lepé děvy svými výkony na městském koupališti, ale právě tito lázeňští šviháci šířili věhlas a popularitu badmintonu po Opavě velice úspěšně. 
 
Badminton se i díky Petrovi Fejtovi, stal jedním z mnoha sportů, ve kterých se bojovalo ve sportovním poháru národního podniku Minerva Opava, kde tenkrát pracoval. Iniciátorem a organizátorem této unikátní sportovní soutěže byl Arnošt Pavelek, který podobnou soutěž organizuje dodnes (včetně turnaje v badmintonu) pod názvem Opavský sportovní pohár, jehož 11. ročník byl právě ukončen. Podnikové soutěže podobné té minervácké probíhaly i v Ingstavu, Ostroji a jiných organizacích, nedosahovaly ale takových rozměrů a ani popularity.

Obliba badmintonu stoupala strmě po roce 1990. Kromě závodních hráčů začínaly hrát pravidelně skupiny rekreantů a badminton se už tehdy hrál v Opavě na více místech. Jelikož účast v již zmiňovaném Sportovním poháru byla podmíněna účastí i v jiných sportech, rozhodlo se vedení opavského oddílu pořádat každoročně v dubnu Turnaj o titul přeborníka Opavy neregistrovaných hráčů a příští rok se uskuteční již jeho VII. ročník. Tímto turnajem byl dán základ další možné konfrontace rekreačních hráčů nejen z Opavy a okolí, protože na něm je přísně dodržována podmínka, podle které se mohou účastnit jen hráči, kteří nikdy nehráli žádnou soutěž pořádanou Českým badmintonovým svazem.
 
Při zmínce o badmintonu neregistrovaných v Opavě není možno zapomenout na aktivitu Střediska volného času, která již mnoho let organizuje kroužek badmintonu pro začátečníky a pokročilé, z nichž ti nejlepší jsou vybíráni mezi závodní hráče badmintonu. Tímto kroužkem prošlo mnoho sportovců, kteří si badminton jistě rádi zahrají právě na hobby-turnajích. 
 
Velký impuls dostal opavský rekreační badminton v listopadu 2006, když byla zprovozněna nová badmintonová hala se 4 kurty v areálu Tenis centra v Městských sadech a posléze 2 badmintonové kurty na Provaznické ulici. Badminton se rozšířil tak, že jeden turnaj ročně nestačí uspokojit soutěživost hráčů a tak vznikl z iniciativy Pavla Hromady novoroční turnaj smíšených dvojic, jehož třetí ročník se připravuje na první sobotu roku 2009. Na základě zájmu o pravidelnější turnaje byl připraven pod patronací SK p.e.m.a. Opava od letošní sezóny seriál turnajů jednotlivců Grand Prix Bad Opava, ze kterého pomalu vzniká žebříček účastníků opavských klání. Hlavními organizátory jsou právě Pavel Hromada a Milan Selingr. Nejbližší turnaj této série je plánován na 10.1.2009.

   Copyright Ing. Milan Selingr (c) 2008


.